2. Projekt DELO IN REKREACIJA

… za zadovoljstvo in zdravje vaših zaposlenih!

V okviru projekta Delo in rekreacija (DIR) bomo za izbrane organizacije in podjetja izvajali različne

brezplačne delavnice za zaposlene na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Organizacije in podjetja se lahko v projekt vključijo s prijavo na DELAVNICO in / ali na ANALIZO PODJETJA.

DELAVNICE

Namen delavnic je predstavitev primera promocije zdravja na delovnem mestu za posamezno podjetje.
Delavnica se izvede na sedežu podjetja v skupini do 10 zaposlenih.

ANALIZA PODJETJA

S pomočjo naših strokovnjakov obiščemo vaše podjetje / organizacijo in najdemo načine, kako zmanjšati bolniške odsotnosti in povečati produktivnost podjetja s pomočjo promocije zdravja na delovnem mestu.

V okviru 2. projekta DIR bomo izvedli analizo v treh (3) podjetjih. Podjetja bodo izbrana na podlagi opisa v prijavnici.

Analiza podjetja / organizacije vsebuje:

ugotavljanje gibalnih navad zaposlenih (kje, kdaj in kako skrbijo za gibanje)

ugotavljanje želja in potreb po gibanju zaposlenih in možnosti za njihovo uresničitev

– ugotavljanje vzrokov bolniških odsotnosti in prezentizma

ugotavljanje prehranjevalnih navad zaposlenih in možnosti za njihovo izboljšanje

pregled delovnega okolja (primerne mize, stoli, delovna oprema …)

pogovor psihologa z zaposlenimi in kadrovsko službo

analizo medsebojnih odnosov, raven stresa in motivacije na delovnem mestu

poročilo in priporočila za izboljšanje stanja

PRIJAVA NA PROJEKT

Bi želeli več informacij o projektu DIR?

Pokličite nas ali nam pišite

O PROJEKTU

V okviru projekta DIR smo za vaše zaposlene pripravili različne delavnice in izobraževanja na področju promocije zdravja na delovnem mestu
Delavnice in ostale aktivnosti so brezplačne in se bodo izvajale v mesecih aprilu in maju 2019.

Na projekt se lahko prijavijo podjetja / organizacije z več kot 20 zaposlenimi v Ljubljani in okolici.

Prijave zbiramo do 15. aprila 2019. 

Osnovne informacije o 2. projektu DIR v PDF obliki ->2. Projekt Delo in rekreacija (DIR).pdf

Pri projektu lahko sodeluje do 20 podjetij / organizacij. Prednost imajo podjetja, ki se prej prijavijo.

Podjetja, ki so sodelovala pri 1. projektu DIR se lahko ponovno prijavijo, vendar na drugo delavnico kot v letu 2018 (prednost bodo imela podjetja, ki še niso sodelovala pri projektu).

NAMEN PROJEKTA DIR

GiBit s projektom DIR želi podjetja spodbuditi k aktivnostim promocije zdravja na delovnem mestu, ki je tudi zakonsko  zavezujoča dejavnost vsakega delodajalca. S projektom želimo dvigniti ozaveščenost delodajalcev o pomembnosti izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu ter s tem zmanjšati stroške z naslova bolniških odsotnosti in drugih z zdravjem povezanih težav v podjetjih. S tem namenom bomo v času projekta izvajali brezplačne aktivnosti za promocijo zdravja na delovnem mestu.

CILJI PROJEKTA DIR

dvig ozaveščenosti delodajalcev o pomembnosti izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu

predstavitev aktivnosti, ki pripomorejo k boljšemu zdravju zaposlenih

izboljševanje zdravstvenega stanja zaposlenih zaradi izvajanja naših aktivnosti promocije zdravja na delovnem mestu

zmanjševanje absentizma v podjetjih in posledično prihranek delodajalcev iz naslova nadomestil za začasno zadržanost od dela

povečati produktivnost in uspešnost podjetja s pomočjo bolj motiviranih zaposlenih

Projekt izvaja podjetje GiBit, ki že več let podjetjem uspešno pomaga pri izvajanju promocije zdravja na delovnem mestu.

PRIJAVA NA PROJEKT

Bi želeli več informacij o projektu DIR?

Pokličite nas ali nam pišite

PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU

Kaj je promocija zdravja na delovnem mestu?

Promocija zdravja na delovnem mestu so ciljane zakonsko obvezne aktivnosti in ukrepi, ki so namenjeni zaposlenim z namenom ohranjanja in krepitve njihovega telesnega in duševnega zdravja.

Več o tem

Kakšni so pozitivni učinki izvajanja promocije zdravja?
  • Zmanjšajo se stroški zaradi bolezni in bolniške odsotnosti.
  • Poveča se kakovost izdelkov in storitev.
  • Z vsakim €, vloženim v zdravje zaposlenih, je mogoče prihraniti med 2,5 in 10 €.
  • Poveča se zadovoljstvo zaposlenih in strank.

Več o tem

POROČILO 1. PROJEKTA DIR

– 1. projekt Delo in rekreacija (DIR) je potekal od aprila do junija 2018.

– Pri projektu je sodelovalo 22 organizacij in podjetij.

– Izvedli smo 5 različnih delavnic (Sedeče delo, Tečaj nordijske hoje, Zdrava prehrana, Aktivni odmor, Joga).

– Delavnic se je udeležilo več kot 200 zaposlenih

Organizacije, ki so sodelovale pri 1. projektu DIR